Intervenció i fiscalització

Documentació publicada en compliment de l'article 11 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.