Medcities

Logo Medcities
MedCities: Network of Mediterranean Cities for Urban Sustainable Development
Fitxa tècnica
Zona d'actuació:
Mediterrània-Màgrib
Tema:
Desenvolupament urbà sostenible

Descripció

MedCities és una xarxa de 44 ciutats de les diferents ribes del Mediterrani, creada l'any 1991 com un vehicle per apoderar els municipis i les administracions locals en matèria de desenvolupament urbà sostenible.

MedCities promou l'elaboració d'estratègies de desenvolupament urbà, la implementació de projectes, i advoca per reforçar el paper de les autoritats locals a la regió mediterrània.

Durant els últims 25 anys, MedCities ha promogut el desenvolupament urbà sostenible com una manera de millorar les condicions de vida a la regió mediterrània.

Objectius:
  • Reforçar el rol, les competències i els recursos (institucionals, financers i tècnics) de les administracions locals en l'adopció i implementació de polítiques de desenvolupament local sostenible.
  • Promoure partenariats i projectes de cooperació directa i descentralitzada entre els membres de la xarxa, altres ciutats i organitzacions.
  • Prendre consciència de la interdependència i responsabilitat compartida en les polítiques de desenvolupament sostenible, conservació del medi ambient i cohesió social a les ciutats mediterrànies.
  • Promoure la consciència i la participació ciutadana en el desenvolupament sostenible de ciutats i viles.
Enllaços relacionats
Programes o projectes relacionats
Prova: $provaURL