Qui som?

L'acció internacional de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ofereix noves oportunitats de millora, innovació i coneixement als diferents serveis tècnics, ajuntaments, altres actors institucionals, i agents econòmics i socials del territori metropolità. Alhora, projecta internacionalment l'AMB com una institució capdavantera en la governança metropolitana i en la prestació de serveis de qualitat a la ciutadania.

En l'àmbit de la cooperació internacional i l'educació per la justícia global, l'AMB actua a partir de les prioritats de les entitats sòcies. La seva acció se centra en les competències metropolitanes i dels països del sud global, a partir d'aliances amb institucions sòcies de l'AMB i a través del suport a projectes de les ONGD i ajuntaments metropolitans.