Per què ho fem?

  1. Impuls de les xarxes internacionals metropolitanes i potenciació de la projecció exterior de l'AMB, generant sinergies amb altres  institucions i oportunitats per als ajuntaments, actors econòmics, agents socials i acadèmics de l'àrea metropolitana.
  2. Promoció d'una política solidària i de progrés en projectes de cooperació internacional i educació per la justícia global:
    1. Impuls de la participació, coordinació i concertació amb agents dels municipis metropolitans amb expertesa en els àmbits de l'AMB.
    2. Aportació del 0,7% dels ingressos propis de l'AMB a la cooperació internacional.