Mesures COVID-19: L'AMB deixarà de cobrar els lloguers de pisos i locals arrendats a través de REGESA durant dos mesos

| Tema: Habitatge

Quan se superi la situació actual, s'atendran els casos de les famílies més vulnerables per a les quals sigui impossible pagar totalment o parcialment el lloguer, per tal que ningú es quedi privat del seu habitatge

L'AMB, a través de la Societat urbanística metropolitana de rehabilitació i gestió, SA (REGESA), ha acordat establir una moratòria per al cobrament dels lloguers de pisos, locals i places d'aparcament durant els mesos d'abril i maig, amb l'objectiu de pal·liar els efectes de la COVID-19 sobre famílies, empreses i botigues.

REGESA, un organisme dependent de l'AMB d'ençà de la desaparició del Consell Comarcal del Barcelonès, té entre les seves tasques la gestió del sòl, la promoció d'habitatge amb protecció oficial i dur a terme accions de rehabilitació en el parc d'habitatges ja existent.

La decisió s'ha comunicat a través d'una carta a tots els llogaters dels pisos i locals que REGESA té a la metròpolis de Barcelona.

En cas que la situació excepcional de paralització de les activitats derivada de la COVID-19 s'allargui, s'estudiarà prorrogar la moratòria.

Quan se superi l'actual situació, s'atendran els casos de les famílies més vulnerables per a les quals sigui impossible pagar totalment o parcialment el lloguer, per tal que ningú es quedi privat del seu habitatge.

Documents relacionats