La Unió Europea selecciona un projecte de l'AMB per construir cobertes verdes autosostenibles adaptades al clima mediterrani

| Tema: Espais públics urbans, Habitatge, Relacions internacionals, Residus

La Unió Europea ha escollit 22 propostes d’entre les 112 que s’han presentat.

La metròpolis de Barcelona esdevindrà un laboratori urbà per experimentar solucions innovadores que transformin les cobertes dels edificis.

L’economia circular hi té un paper central, ja que el substrat d’aquestes cobertes verdes estan fetes amb biocarbó: un carbó vegetal fet a partir dels residus orgànics locals.

El projecte té un cost de 4,60 milions d’euros, dels quals la Comissió Europea aporta 3,68 milions d’euros.

Projecte TOP SEC

La Comissió Europea ha escollit el projecte TOP SEC de l’AMB d’entre 112 propostes presentades del programa Iniciativa Urbana Europea (EUI) per implementar solucions urbanes innovadores que facin front als reptes actuals, com el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i l’augment de residus orgànics. 

Aquest projecte d’innovació vol donar resposta als desafiaments urbans relacionats amb el canvi climàtic i la generació de residus, amb la instal·lació de cobertes verdes autosostenibles que no requereixen reg. A més, s’investigaran tècniques per retenir aigua, es triaran plantes adequades i s’utilitzarà un substrat innovador fet amb un material anomenat biocarbó, un carbó vegetal elaborat a partir dels residus orgànics locals.

El pressupost total ascendeix a 4,60 milions d’euros, 3,68 milions dels quals procedeixen dels fons FEDER. El projecte té nou socis: AMB, IMPSOL, Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Universitat de Lleida, Ingelia, Bruc Jardí, ITeC, Cíclica i ASESCUVE. Aquestes institucions i empreses constitueixen la suma d’esforços que aportaran coneixement, investigació, innovació, divulgació i participació ciutadana, i implementaran les proves pilot a les cobertes dels edificis.

Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’AMB, afirma que el projecte TOP SEC és una mostra de la bona feina que fa l’AMB per tenir uns equipaments, uns habitatges i un espai públic que s’adapten als reptes i a la situació canviant que ens porta el canvi climàtic utilitzant tecnologia i intel·ligència col·lectiva. També ha destacat que és un excel·lent exemple de treball en xarxa i de col·laboració publicoprivada per avançar cap a la transformació urbana que requereixen els reptes del segle XXI, com el canvi climàtic i la generació de residus. TOP SEC serà la suma de talent i expertesa que representen els diferents socis del consorci.

Els objectius són els següents:

 • Millorar la qualitat ambiental i el paisatge urbà amb la naturalització de les cobertes dels edificis.

 • Augmentar la biodiversitat urbana.

 • Reduir l’efecte d’illa de calor amb la implementació de vegetació a les cobertes.

 • Impulsar l’economia circular donant una nova vida a residus orgànics locals per convertir-los en biocarbó, que té la capacitat de retenir aigua.

 • Investigar solucions constructives lleugeres, econòmiques, que necessitin poc manteniment i de baixa petjada de carboni.

 • Potenciar l’aïllament dels edificis per millorar les condicions d’habitabilitat i reduir la despesa energètica per climatització.

 • Contribuir més eficientment a gestionar l’aigua de pluja, especialment en episodis torrencials.

L’AMB començarà a implementar aquestes cobertes verdes en quatre tipus d’edificis diferents: el CEIP Alexandre Galí, de Cornellà de Llobregat; les oficines de Barcelona Regional, a la Zona Franca; una promoció d’habitatge públic de l’IMPSOL, i l’Ecoparc 3, de Sant Adrià de Besòs.

 

Calendari i pròximes fases

El projecte es començarà a executar a principis de desembre. Tindrà una durada de tres anys i mig i s’allargarà fins a l’1 de juny del 2028:

 • 2025: execució de les proves pilot

 • 2026: construcció de les cobertes

 • 2027: monitoratge dels resultats

Una part important del TOP SEC és la participació ciutadana i la divulgació per donar a conèixer aquest tipus de cobertes a tècnics, usuaris dels edificis i ciutadans. Aquesta tasca pedagògica es farà a través de tallers i visites guiades a les cobertes.

 

Iniciativa Urbana Europea

L’EUI és un programa de la Unió Europea gestionada per la Direcció General de Política Regional i Urbana de la Comissió Europea. Disposa d’un pressupost total de 450 milions d’euros del fons FEDER per al període 2021-2027. Aquesta eina és clau per ajudar ciutats i metròpolis europees a impulsar la innovació i desenvolupar solucions urbanes.

La iniciativa té tres eixos principals:

 • Accions innovadores: suport econòmic als governs locals per fer possible que les ciutats de la UE actuïn com a bancs de proves d’idees innovadores i les transfereixin a altres ciutats.

 • Desenvolupament de capacitats: reforç de les capacitats de les ciutats per dissenyar estratègies, polítiques i pràctiques de desenvolupament urbà sostenible de manera integrada i participativa.

 • Transferència de coneixement: creació d’un entorn que faciliti a les ciutats compartir coneixements especialitzats sobre desenvolupament urbà sostenible.

L’EUI dona suport a través del programa Accions Urbanes Innovadores a les autoritats urbanes amb un 80 % de cofinançament directe de fins a 5 milions d’euros dels fons FEDER. Les convocatòries estan dedicades a temes alineats amb la Nova Carta de Leipzig i les prioritats de la UE, com les transicions ecològica i digital i l’Agenda Urbana europea.