El Pla Especial de Collserola de l'AMB, premi d'urbanisme de l'Institut d'Estudis Catalans

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC), a través de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, ha atorgat el Premi Catalunya d'Urbanisme Manuel de Solà Morales a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) pel Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat).

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC), a través de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, ha atorgat el Premi Catalunya d'Urbanisme Manuel de Solà Morales a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) pel Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat).

Es tracta de la 13a convocatòria del premi, nascut l'any 1992 amb l'objectiu de posar en valor un pla urbanístic o un projecte urbà realitzat als territoris de parla catalana.

El premi suposa un reconeixement i un estímul en la millora i la innovació de l'urbanisme, amb la introducció de criteris de sostenibilitat ambiental, cohesió social, col·laboració interinstitucional, participació ciutadana i interdisciplinarietat.

El jurat ha concedit el premi "pel gran esforç de simplificació en l'elaboració d'una eina en un entorn tan complex, i per la seva tasca divulgativa i representativa. El Pla demostra una gran comprensió del parc i la seva àrea funcional, i incorpora al seu àmbit les vores i les infraestructures".


PEPNat: màxima protecció del pulmó metropolità
El PEPNat va ser redactat i tramitat per l'AMB en un marc de governança i de consens molt ampli entre les diferents administracions (Consorci de Collserola, Generalitat de Catalunya, AMB, Diputació de Barcelona i els 9 ajuntaments del Parc). A més, es va dur a terme un ampli procés participatiu on es van recollir més de 2.000 aportacions.

El pla, que vol garantir la màxima protecció i conservació d'un espai natural de gran rellevància com la serra de Collserola, proposa un augment dels espais lliures i projecta una nova estratègia per a l'ús públic. El mes d'abril del 2021 va ser ratificat per la Generalitat de Catalunya.

Documents relacionats