)

El PDU metropolità, aprovat amb un amplíssim consens tècnic, polític, territorial i social

| Tema: Planificació territorial

L'aprovació inicial del Pla Director Urbanístic de l'AMB deixa enrere el PGM de 1976 i projecta cap el 2050 una metròpolis més eficient, cohesionada, natural, sostenible, equilibrada i justa. El pla preveu més de 120.000 habitatges assequibles, 15 noves àrees de centralitat, 240 km d'avingudes metropolitanes i 870 km d'eixos verds

El Consell Metropolità d'avui dimarts ha aprovat inicialment el Pla director urbanístic metropolità (PDU): l'instrument urbanístic que ordena, planifica i estructura la metròpolis de Barcelona. Es tracta d'una fita molt important perquè dona compliment a la Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a l'objectiu del mandat 2019-2023. A més, deixa enrere el Pla General Metropolità (PGM), del 1976.

El PDU aposta per un model de desenvolupament urbanístic metropolità totalment renovat que permetrà donar resposta a les necessitats de la població i fer front als nous reptes, com la descarbonització o el canvi climàtic. El nou Pla projecta una metròpolis de Barcelona regenerada, renaturalitzada, equitativa, policèntrica i cohesionada.

El PDU es basa en quatre eixos estratègics que guien les propostes més concretes:

  • La preservació de les funcions i els serveis dels ecosistemes metropolitans per fer emergir la infraestructura verda com el principal condicionant del desenvolupament urbà.
  • La recuperació d'estructures i continuïtats urbanes per configurar una ciutat metropolitana de proximitat, a la mida de les persones, amb més equilibri i integració amb els espais oberts, i que alhora garanteixi el seu paper a escala regional.
  • La regeneració urbana, amb transformació dels edificis i equipaments (teixit urbà), amb la intenció de generar resiliència, redistribuir els recursos i millorar la qualitat de vida.
  • La transició ecològica, social i tecnològica de les properes dècades a l'àrea metropolitana per aconseguir reduir els impactes ambientals, adaptar-se millor al canvi climàtic, reaprofitar els recursos i tenir una economia més sostenible.

Pel que fa a les propostes específiques, el PDU projecta un conjunt de transformacions que implicaran un impuls important a l'habitatge assequible, una aposta per la descarbonització del transport i la mobilitat sostenible i una consolidació de la infraestructura verda dins la metròpolis:

  • Més de 120.000 habitatges assequibles
  • 10 grans avingudes metropolitanes que sumen més de 240 km
  • 870 km d'eixos verds
  • 15 nous pols d'atracció urbans que permetran crear una metròpolis policèntrica
  • Augment del 4 % del sòl no urbanitzable

A partir de l'aprovació inicial, s'obre el període d'informació pública, que s'estendrà fins el 30 d'octubre del 2023 per tal que sector públic, la ciutadania i les entitats hi puguin fer al·legacions, que es tindran en compte dins del document urbanístic.

El nou PDU entrarà en vigor un cop superades dues tramitacions: l'aprovació provisional, competència de l'AMB, i l'aprovació definitiva, competència de la Generalitat de Catalunya.

Enllaços relacionats
On
Marker
Seu de l'AMB
Prova: $provaURL