Smart City Expo World Congress

| Tema: Parcs, Platges

Promoció i Conservació de l'Espai Públic hi presenta diferents projectes

Presentació del projecte AMBGIS

Entre el dies 16 i 18 de novembre es va celebrar a la Fira de Barcelona l'Smart City Expo World Congress. El Servei de Promoció i Conservació de l'Espai Públic va presentar-hi diversos projectes.

D'una banda, l'AMBGIS, un programari amb base GIS que permet gestionar la cartografia del departament d'una manera eficient i integrada dins de la resta d'eines de treball. Així és possible associar informació de cada objecte de manteniment amb la seva representació gràfica i, per tant, té més avantatges que altres programes GIS. Per exemple, fa possible compartir i editar informació entre els diferents tècnics de l'AMB i les empreses contractistes per tal de facilitar aquests fluxos necessaris per a la gestió integral dels parcs i les platges metropolitans. També ofereix una estructura funcional i geogràfica adaptada a aquestes necessitats i que permet una independència tècnica a l'hora de gestionar canvis dins d'aquesta estructura. Millora la traçabilitat de les operacions i la gestió d'informació històrica, la llicència no té cap cost i té edició multiplataforma (desktop, app, web).

També es van presentar intervencions relacionades amb l'enllumenat públic als parcs metropolitans més respectuoses amb el medi ambient, la biodiversitat i la salut de les persones. Els nous elements de l'enllumenat incorporen sensors que optimitzen la despesa energètica, ja que detecten si hi ha persones i, en funció d'això, varien la intensitat de la il·luminació.

Finalment, es va mostrar al públic una rèplica del bàcul de la megafonia intel·ligent de platges. Es tracta d'un element instal·lat en 33 punts de les platges metropolitanes que està en funcionament 24 hores al dia durant tot l'any per a la seguretat de les persones. El bàcul, que està pensat per resistir els temporals de mar, està dotat de sensors meteorològics i té la possibilitat d'incloure antenes de wifi municipal o altres sensors de la gestió dels espais públics.

Aquests pals de megafonia ofereixen la possibilitat d'emetre missatges pregravats o bé missatges específics en temps real. Es poden enviar tant des de la consola del servei de vigilància de platges com des de l'oficina de protecció civil, l'ajuntament o un telèfon mòbil. El bàcul és de gran utilitat en temporada de bany, per al servei de salvament i socorrisme, però també és de gran importància en esdeveniments puntuals que tenen lloc a les platges, així com per donar informació o avisos de temporals o seguretat. 

Enllaços relacionats
On
Marker
Fira Barcelona Gran Via 08908, L'Hospitalet de Llobregat