18 D - TURO DEL SASTRE - Montgat

Ronda PAÏSOS CATALANS, 8
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
_AG_2284.jpg

Places d'aparcament disponibles, de lloguer o venda.

Oferta immobiliària 18 D - TURO DEL SASTRE - Montgat
Ronda PAÏSOS CATALANS, 8
cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 348 codiOferta: TS-UP45-000030 nom: Pàrquing 30 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 71 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 9000.0 preuLloguerAmbCompra: 55.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: true url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/348/b77e0d04-4e44-4ace-ada1-d19a59215713.jpg nomOriginal: 18D_Plaça_30 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 692 nom: 30 codi: TS-UP45-000030 preu: 0.0 superficieUtil: 25.3 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 71 ofertaId: 348 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 83 nom: Edifici 1 promocioId: 71 } }] } - [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: true url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/348/b77e0d04-4e44-4ace-ada1-d19a59215713.jpg nomOriginal: 18D_Plaça_30 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 30

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  9.000,00€
  Preu lloguer opció compra:
  55,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 30
  Superfície:
  25,3m2
  + Demanar informació Codi: TS-UP45-000030
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 354 codiOferta: TS-UP45-000044 nom: Pàrquing 44 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 71 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 9000.0 preuLloguerAmbCompra: 55.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: true url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/354/247ef4fd-7807-41e3-ba2e-8099475e1bf0.jpg nomOriginal: 18D_Plaça_44 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 698 nom: 44 codi: TS-UP45-000044 preu: 0.0 superficieUtil: 25.3 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 71 ofertaId: 354 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 83 nom: Edifici 1 promocioId: 71 } }] } - [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: true url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/354/247ef4fd-7807-41e3-ba2e-8099475e1bf0.jpg nomOriginal: 18D_Plaça_44 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 44

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  9.000,00€
  Preu lloguer opció compra:
  55,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 44
  Superfície:
  25,3m2
  + Demanar informació Codi: TS-UP45-000044
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 355 codiOferta: TS-UP45-000045 nom: Pàrquing 45 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 71 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 9000.0 preuLloguerAmbCompra: 55.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: true url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/355/339a214f-3070-40fc-8382-bb8158911a62.jpg nomOriginal: 18D_Plaça_45 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 699 nom: 45 codi: TS-UP45-000045 preu: 0.0 superficieUtil: 25.3 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 71 ofertaId: 355 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 83 nom: Edifici 1 promocioId: 71 } }] } - [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: true url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/355/339a214f-3070-40fc-8382-bb8158911a62.jpg nomOriginal: 18D_Plaça_45 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 45

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  9.000,00€
  Preu lloguer opció compra:
  55,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 45
  Superfície:
  25,3m2
  + Demanar informació Codi: TS-UP45-000045
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  3.735m2
  Autor:
  M. Isabel Bennasar
  Contractista:
  ACSA, Obres i Infrastuctures
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Gener 2009
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Gener 2012
 • Habitatges:
  40
  Trasters:
  38
  Places d'aparcament:
  69
;