6.B Vehicles sostenibles

6.B.4.7 Aplicacions incorrectes

Tornar
La marca té unes mides i proporcions relatives determinades pels criteris de composició, jerarquia i funcionalitat. En cap cas es faran modificacions d'aquestes mides ni s'aplicaran de forma incorrecta.


Prova: $provaURL