8.A.4.6 I-120 Senyal informatiu

Tornar
A continuació es mostren les mides i especificacions dels senyals informatius.

Estructura d'un senyal informatiu amb un títol de dues línies.

Aquesta distribució d'elements servirà per a àrees de gossos, àrees infantils i àrees de gimnàstica.

Exemple de com es diferenciarien les àrees per a gossos grans o petits i les àrees de jocs infantils. La distribució vertical dels elements s'adaptarà al títol de dues línies seguint les pautes dels senyals I-120.

Prova: $provaURL