MPGO i PE Catàleg patrimoni Cervelló

Volver
00_Cervelló
Situació dels elements catalogats | Situació dels elements catalogats

La MPGOU i el PE tenen com a finalitat garantir la protecció dels béns immobles del terme municipal de Cervelló, per raó de llurs valors culturals, paisatgístics o ambientals.

Municipios: Cervelló

Galería de imágenes

Descripción

Títol oficial del pla
Modificació puntual núm. 26 del Pla general d'ordenació urbana de Cervelló en relació al Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental de Cervelló // Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental de Cervelló.

El MPGO i el PE identifiquen els béns immobles a protegir del terme municipal de Cervelló i estableixen les mesures de protecció, així com les condicions d'intervenció i els usos admissibles en cadascun d'aquests immobles, que garanteixin la preservació dels valors històrics, arqueològics, culturals, paisatgístics, ecològics i identitaris del municipi

Superficie: 2.140 ha

Fases:
Aprobación definitiva -

Equipo redactor: Alfred Fernández de la Reguera (arquitecte), Jordi Vila (arquitecte – AMB), Esteve Martínez i Paloma Mosto (estudiants d'arquitectura – AMB)

Dirección y coordinación: Josep Maria Carreras (Director dels Serveis d'Urbanisme - AMB), Loles Herrero (Cap del Servei de Planejament urbanístic - AMB)

Prova: $provaURL