Model d'espais lliures urbans dels barris de muntanya de Sant Boi de Llobregat

Barris Sant Boi
Proposta de millora de la xarxa d'espais lliures urbans | Equip redactor

L'objecte d'aquest document és definir un nou model d'estructura dels espais lliures urbans dels barris de muntanya de Sant Boi de Llobregat, encaixat amb el model plantejat anteriorment per al conjunt del municipi.

Superficie:
100 ha
Fases:
Avance -
Dirección y coordinación:
Josep Maria Carreras (Director dels Serveis d'Urbanisme - AMB), Loles Herrero (Cap del Servei de Planejament urbanístic - AMB)
Equipo redactor:
JPAM (Jorge Perea, arquitecte), Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Maria Salinas i Lorena Barriga, arquitectes) i AMB (Jordi Peralta, arquitecte)
Municipios:
Sant Boi de Llobregat

Descripción

La proposta del nou model d'estructura dels espais lliures urbans dels barris de muntanya de Sant Boi s'articula a través dels objectius següents:

1) Estructurar amb claredat els accessos des dels barris centrals de Sant Boi cap al sistema forestal–agrícola del massís del Garraf-Ordal, ordenant l'espai públic de carrers i camins ("els dits") que conformen per connectivitat i continuïtat els àmbits òptims d'accés al sistema d'espais lliures, millorant alhora la connexió dels barris de muntanya amb el nucli urbà de Sant Boi.

2) Articular la transició al sistema forestal d'acord amb la lògica municipal que ha establert tot una sèrie de parcs de transició entre el sistema forestal i el teixit urbà com el parc de Can Carreres Vell o el Parc de la Riera de Soller contigu a la Colònia Güell.

3) Millorar les condicions de connectivitat i mobilitat dels barris, clarificant els recorreguts de vianants, completant els vials que enllacen ens nuclis i possibilitant l'establiment de noves connexions que millorin la xarxa de transport públic dels Barris de Muntanya.

4) Millorar i racionalitzar la forma dels espais públics (zones verdes i espais lliures) inherents als teixits urbans dels barris de muntanya creant, d'una banda, llocs de trobada de major accessibilitat de vianants i valor social afegit dintre de l'homogeneïtat espacial de la trama, reforçant la vida veïnal interna dels barris, i d'altre, qualificant les grans peces de verd amb condició forestal situades interiorment al teixits i en transició amb el sistema forestal per esdevenir llocs d'accés i parcs de vora en la seva condició forestal.

5) Reforçar el dinamisme social dels barris de muntanya introduint serveis de proximitat (petits serveis bàsics), associats a la reordenació dels espais públics, que redueixin la dependència funcional amb el nucli urbà de Sant Boi, reduint la mobilitat forçada i millorant la qualitat de vida del barri.

6) Vincular l'agrupació d'espais públics i activitats per completar la morfologia urbana, amb models urbans més sostenibles i tanmateix coherents amb els valors i qualitat ambiental dels teixits existents.
7) Estructurar la continuïtat dels carrers existents i completar la trama urbana dels barris millorant la permeabilitat interna dels teixits i els moviments dels vianants.

8) Millorar la connectivitat entre els barris dintre de l'àmbit de muntanya i amb els sistemes de mobilitat general, a través de la millora de l'enllaç amb la carretera de Sant Climent, la clarificació del vial del carrer dels Pirineus i l'enllaç amb el carrer de la Riera del Fonollar, que comunica amb el sistema general metropolità. Aquest fet permetria la millor implantació del sistema de transport públic, facilitant l'accés als espais centrals.