Estudi de l’encaix de la centralitat metropolitana de Ca n’Ametller

Estratègia territorial
Estratègia territorial

L’objectiu principal d'aquest estudi és llegir i entendre el suport geomorfològic de l’àmbit objecte d’estudi, les característiques de les seves preexistències, així com proposar un seguit de criteris i estratègies que puguin construir un model urbanístic per a la futura centralitat metropolitana del Vallès

Superficie:
1.200 hectàrees
Fases:
Estudio -
Dirección y coordinación:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Xavier Mariño, Loles Herrero 

Equipo redactor:

Anna Majoral, Jordi Peralta (fins a juliol de 2021), Gavina Corbetta, Anna Fabregat i Ferran Montesinos 

Municipios:
Sant Cugat del Vallès

Descripción

Estudi per a un nou model territorial a l’entorn de la futura centralitat metropolitana de Ca n’Ametller al terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

La centralitat de Ca n’Ametller s'ubica en un entorn molt singular caracteritzat per una molt bona accessibilitat degut a la confluència de grans infraestructures viàries i ferroviàries, alhora que es caracteritza per una rica infraestructura verda i blava i l’existència d’un equipament sanitari d’escala territorial.  

Per aquest àmbit discorren diverses infraestructures de la xarxa viària d’alta capacitat (AP-7/B-30 i C-16) i s’hi creuen dues línies de ferrocarril (els FGC i la R8 que transporta tant passatgers com mercaderies). Pel que fa a la matriu biofísica, destaca el torrent de la Guinardera (connector ambiental entre Collserola i la serra de Galliners), tot i que es troba força afectat pel desenvolupament urbà i les infraestructures de comunicació que el creuen. Igualment, sobresurten el torrent i l’estany dels Alous i el parc del Turó de Can Mates, que ofereix una gran varietat de serveis socioambientals i de gaudi per a la ciutadania. L’Hospital General de Catalunya és un equipament d’escala territorial que suposa un gran pol d’atracció i en conseqüència és un punt que concentra molts desplaçaments tant en ferrocarril com en vehicle privat.  

L’objectiu principal d'aquest estudi és llegir i entendre el suport geomorfològic i les característiques de les infraestructures preexistents i futures per proposar un seguit d’estratègies que puguin construir un model urbanístic que respongui a la importància metropolitana d’aquest àmbit territorial.  

Per tot això el model proposat planteja garantir i potenciar la permeabilitat de l’autopista AP-7/B-30, preveure el pas del corredor mediterrani (tren d’altes prestacions), construir un nou intercanviador ferroviari que enllaci les línies anteriorment descrites, i potenciar el paper de l’Avinguda metropolitana Prelitoral com a suport del transport públic i la mobilitat activa entre els municipis de Sant Cugat del Vallès i Rubí.  

Pel que fa la matriu biofísica, es proposa perllongar la continuïtat de la infraestructura verda des del centre de Sant Cugat del Vallès fins a l’àrea de centralitat metropolitana, millorar la connectivitat ambiental i ecològica dels torrent de la Guinardera i el torrent i estany dels Alous i teixir noves relacions cíviques entre l’antiga carretera de Rubí i l’àmbit objecte d’estudi.

 Finalment, es planteja articular els teixits existents amb els nous proposats i completar la ciutat al voltant de la nova centralitat, mitjançant la combinació i mixtura del teixit residencial i l’activitat econòmica.   La nova ordenació proposa la creació d'un seguit d’eixos estructurants, cívics i verds, que permeten dotar d’una estructura clara i potent a aquest territori i connectar els barris de l’entorn.