Índexs de referència del preu del lloguer de l'habitatge

Claus en ma davant un pany de porta
Tema:
Contexto socioeconómico
Fecha de publicación:
Autor:
Ernest Ruiz i Almar, Montserrat Serrano i Martí, Raúl Aparicio Moreno, Anna Velasco i Relats, Clàudia Marco i Garcia
Descripción

El present dossier mostra territorialment les estadístiques del "Sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda", que elabora el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern de l'estat.

Aquestes estadístiques han estat confeccionades en base al Reial Decret-Llei 7/2019, d'1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, en el marc de col·laboració entre el propi ministeri, l'Agència Tributària, la Direcció General del Cadastre, l'Institut Nacional d'Estadística, el Banc d'Espanya, el Col·legi de Registradors i el Departament d'Afers Econòmics del Ministeri de la Presidència.

En aquest document que ha elaborat la Secció d'Estudis Territorials de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), es recullen les dades del preu del lloguer de l'habitatge derivades d'aquesta estadística pels 36 municipis que formen part de l'administració metropolitana de Barcelona. La informació està representada al nivell de desagregació territorial màxim, en aquest cas la secció censal, per tots els habitatges col·lectius, el primer i el darrer amb estadístiques disponibles.

El dossier inclou representacions cartogràfiques per les variables relatives al nombre d'habitatges (recompte), la superfície (m2), la renda (€/m2 mes; preu del lloguer m2 mensual) i la quantia (€/mes; preu del lloguer mensual).

Estadístiques 2021-2022
Estadístiques 2020-2021
Estadístiques 2019-2020
Estadístiques 2015-2018