Habitatges turístics

Imatge de l'estudi
Tema:
Contexto socioeconómico
Fecha de publicación:
Autor:
Ernest Ruiz i Almar, Montserrat Serrano i Martí, Raúl Aparicio Moreno, Anna Velasco i Relats

Dades 2022

Descargar

Dades 2021

Descargar

Dades 2020

Descargar

Descripción

En aquests documents, que ha elaborat la Secció d'Estudis Territorials de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), es donen a conèixer les dades derivades de l'operació estadística de l'INE anomenada "Medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad", en els 36 municipis que formen part de l'Administració metropolitana.

La informació disponible s'ha representat a escala de secció censal per a les variables següents: nombre d'habitatges turístics, nombre de places en habitatges turístics, places per habitatge turístic i percentatge d'habitatges turístics sobre el total d'habitatges. A més, s'ha afegit una taula amb un resum de dades per a cadascun dels municipis, incloent-hi les dades per al conjunt de l'AMB.

L'objectiu d'aquest treball és que aquestes dades es puguin utilitzar en les anàlisis que observin la situació de l'habitatge a l'AMB, en especial el turístic, i que requereixin un coneixement precís sobre la situació en què es troba, de manera que ajudin en la presa de decisions sobre les actuacions que es puguin dur a terme en aquest àmbit en el marc de les competències que té atribuïdes l'Administració metropolitana.