Habitatges turístics

Imatge de l'estudi
Tema:
Contexto socioeconómico
Fecha de publicación:
Autor:
Ernest Ruiz i Almar, Montserrat Serrano i Martí, Raúl Aparicio Moreno, Anna Velasco i Relats
Descripción

En aquests documents, que ha elaborat la Secció d'Estudis Territorials de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), es donen a conèixer les dades derivades de l'operació estadística de l'INE anomenada "Medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad", en els 36 municipis que formen part de l'Administració metropolitana.

La informació disponible s'ha representat a escala de secció censal per a les variables següents: nombre d'habitatges turístics, nombre de places en habitatges turístics, places per habitatge turístic i percentatge d'habitatges turístics sobre el total d'habitatges. A més, s'ha afegit una taula amb un resum de dades per a cadascun dels municipis, incloent-hi les dades per al conjunt de l'AMB.

L'objectiu d'aquest treball és que aquestes dades es puguin utilitzar en les anàlisis que observin la situació de l'habitatge a l'AMB, en especial el turístic, i que requereixin un coneixement precís sobre la situació en què es troba, de manera que ajudin en la presa de decisions sobre les actuacions que es puguin dur a terme en aquest àmbit en el marc de les competències que té atribuïdes l'Administració metropolitana.

Dades 2023
Dades 2022
Dades 2021
Dades 2020