Característiques de la renda a l'àrea i la regió metropolitana de Barcelona

Renda
Tema:
Contexto socioeconómico
Fecha de publicación:
Autor:
Ernest Ruiz i Almar, Clàudia Marco i Garcia, Montserrat Serrano i Martí, Anna Velasco i Relats
Descripción

Els informes sobre les característiques de la renda a l'àrea i la regió metropolitana de Barcelona mostren les dades elaborades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i l'Agència Tributària (AEAT) sobre la distribució de la renda de les llars per seccions censals, per als 36 municipis que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els 164 de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). Inclouen dades sobre la renda mitjana per persona i la renda mitjana per llar, la distribució de la renda per font d'ingrés i l'índex de renda per llar. L'objectiu d'aquests informes és posar a l'abast de tothom informació que permet conèixer quina és la situació econòmica de la població metropolitana, localitzant-la amb la màxima precisió i mostrant les desigualtats de renda que existeixen al territori de l'AMB i de la RMB.