Ordenanza Metropolitana de Rehabilitación

Volver
  • Disposició
    Disposició final
    Artículo
    Disposició final

Disposició final


Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva al BOP i tindrà un període de vigència de tres anys, prorrogables automàticament o s'haurà de modificar, si s'escau i a la fi d'aquest període, si, del fruit de l'experiència en la seva aplicació, se'n derivés la necessitat.