Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 3a. Zona de densificació urbana: subzona I, intensiva i subzona II, semiintensiva
  Artículo
  Article 326 - Tipus d'ordenació

Article 326 - Tipus d'ordenació


A les subzones de la zona de densificació urbana el tipus d'ordenació és el d'edificacions segons alineacions de vial.