Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 4t. Equipaments comunitaris i Serveis tècnics metropolitans
  Secció
  Secció 3a. Cementiris comarcals (25)
  Artículo
  Article 218 - Definició

Article 218 - Definició


Com a diferents dels cementiris ordinaris, s'ordenen en aquest Pla, en general, els grans cementiris comarcals, integrats per un conjunt de cementiris en àrees amb predomini de la vegetació arbòria, sobre les construccions i les instal·lacions.