Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 4t. Especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi
  Artículo
  Article 200 - Tiana

Article 200 - Tiana


En aquest terme municipal les altures dels edificis que es construeixin amb front als carrers del Bisbe Català i de l'avinguda d'Isaac Albéniz seran de 10,15 m., corresponents a planta baixa i dos pisos, independentment de la zonificació que tinguin.