Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 4t. Especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi
  Artículo
  Article 197 - El Prat de Llobregat

Article 197 - El Prat de Llobregat


En aquest terme municipal l'Ajuntament estudiarà i sotmetrà a l'aprovació definitiva de la Corporació Metropolitana una reglamentació especial dels passatges existents al nucli antic de la població.