Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Secció
  Secció 2a. Estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Artículo
  Article 110 - Disposició de les places

Article 110 - Disposició de les places


La disposició de les places d'estacionament, aparcament i garatge-aparcament serà tal que s'hi pugui accedir a totes directament.