Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
  • Badalona
    Badalona
    Artículo
    Annex I

Annex I


1. Illes limitades per av. del Congrés Eucarístic, av. Alfons Xll, límit zona 16 i av. Marquès de Mont-roig, segons ordenació del Pla parcial del polígon núm. 1 de la Comissió d'Urbanisme de Badalona, aprovat el 24 de març de 1961 i 10 de març de 1962.

2. Finca propietat de Cros, S.A., entre els carrers Alfons Xll, av. del Congrés Eucarístic i Marquès de Mont-roig, situada al Pla parcial del polígon núm. 1 de la Comissió d'Urbanisme.

3. Illa limitada per la carretera antiga de València, carrer Ponent i límits amb parc urbà i zona 14b, situada dins del Pla parcial Caritg, aprovat per la Comissió d'Urbanisme el 12 de novembre de 1970.

4. Illa limitada per l'autopista A-19, av. de l'Escorxador, av. Alfons Xlll i carrer Can Clorís, situada dins del Pla parcial Caritg, aprovat per la Comissió d'Urbanisme el 12 de novembre de 1970.

5. Illes limitades per la carretera de Sant Adrià, carrers París, Escorial, límit sistema 7a, av. Pius Xll, pl. Trafalgar i Sant Salvador, dins del Pla parcial Llefià, aprovat per la Comissió d'Urbanisme el 17 d'abril de 1967.

6. Illa limitada pels carrers Pius Xll, Bordeus, Lope de Vega i terme de Sta. Coloma de Gramenet, dins del Pla parcial Llefià, aprovat per la Comissió d'Urbanisme el 17 d'abril de 1967.

7. Illa limitada pels carrers Ramiro de Maeztu, Lope de Vega, i av. en projecte situada en el Pla parcial Llefià.

8. Illes limitades per la ronda Sant Antoni de Llefià, av. Marquès de Sant Mori i carrers Madrid, Pérez Galdós, Eivissa, límit sistema 7b, carrer Europa, Lourdes i Muntanya, situades dins del Pla parcial Llefià.

9. Illa limitada per l'av. Marquès de Sant Mori, av. Dr. Bassols, carretera Antiga de València, carrer de la Mina, Natzaret, Sagrada Família i Reus, dins del Pla parcial Llefià.