Normativa urbanística metropolitana(720)

Cercador Normativa urbanística metropolitana
 • Article 326 - Tipus d'ordenació
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 3a. Zona de densificació urbana: subzona I, intensiva i subzona II, semiintensiva
 • Article 329 - Definició
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 4a. Zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria (15)
 • Article 331 - Tipus d'ordenació
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 4a. Zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria (15)
 • Article 332 - Criteris d'aplicació obligatòria als Plans Especials
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 4a. Zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria (15)
 • Article 334 - Ordenació del volum edificable
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 5a. Zona subjecta a ordenació volumètrica (18)
 • Article 335 - Tipus d'ordenació
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 5a. Zona subjecta a ordenació volumètrica (18)
 • Article 340 - Edificabilitat
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 6a. Zona d'ordenació en edificació aïllada (20a)
 • Article 338 - Subzones
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 6a. Zona d'ordenació en edificació aïllada (20a)
 • Article 343 - Condicions d'edificació a les subzones unifamiliars
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 6a. Zona d'ordenació en edificació aïllada (20a)