Normativa urbanística metropolitana(720)

Cercador Normativa urbanística metropolitana
 • Article 284 - Ús esportiu
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 3r. Règim dels usos - Secció 1a. Disposicions generals
 • Article 285 - Simultaneïtat dels usos
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 3r. Règim dels usos - Secció 1a. Disposicions generals
 • Article 286 - Classificació
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 3r. Règim dels usos - Secció 2a. Disposicions sobre l'ús industrial
 • Article 290 - Qualificació d'activitats
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 3r. Règim dels usos - Secció 2a. Disposicions sobre l'ús industrial
 • Article 292 - Consideració de la categoria quan s'apliquen mesures correctores
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 3r. Règim dels usos - Secció 2a. Disposicions sobre l'ús industrial
 • Article 200 - Tiana
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 4t. Especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi
 • Article 13
  Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 1r. De les obres
 • Article 14
  Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 1r. De les obres
 • Article 17
  Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 1r. De les obres