Normativa urbanística metropolitana(0)

Cercador Normativa urbanística metropolitana
 • Article 18 - Condicions dels objectes publicitaris
  Ordenances de Publicitat - Capítol 5. Regulació de les activitats publicitàries i de les seves instal·lacions
 • Article 256 - Objectius en aquest tipus d'ordenació
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació - Secció 4a. Normes aplicables al tipus d'ordenació segons volumetria específica
 • Article 13
  Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 1r. De les obres
 • Article 14
  Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 1r. De les obres
 • Article 17
  Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 1r. De les obres
 • Article 18
  Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 1r. De les obres
 • Article 19
  Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 1r. De les obres
 • Article 21
  Ordenances de Rehabilitació - Títol III. Les normes d'edificació - Capítol 2n. De les instal·lacions
 • Article 25
  Ordenances de Rehabilitació - Títol V. Les llicències i la documentació tècnica - Capítol 1r.