Normativa urbanística metropolitana(720)

Cercador Normativa urbanística metropolitana
 • Article 152 - Condicions d'edificació
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 3a. Rústic protegit de valor agrícola (24)
 • Article 153 - Façana mínima
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 3a. Rústic protegit de valor agrícola (24)
 • Article 156 - Altres activitats permeses
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 3a. Rústic protegit de valor agrícola (24)
 • Article 157 - Usos danyosos o perjudicials
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 3a. Rústic protegit de valor agrícola (24)
 • Article 158 - Sector del delta del Llobregat
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 3a. Rústic protegit de valor agrícola (24)
 • Article 159 - Pla Especial d'una part del sector del delta del Llobregat
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 3a. Rústic protegit de valor agrícola (24)
 • Article 160 - Usos permesos
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 3a. Rústic protegit de valor agrícola (24)
 • Article 161 - Definició
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 4a. Lliure permanent (26)
 • Article 163 - Definició
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 5a. Àrea forestal (30)