Santa Coloma de Gramenet centre

La remodelació dels carrers del centre comercial parteix de la pacificació del tràfic i la millora de l'accessibilitat; generant un espai de relació i activitat més enllà del fet de desplaçar-se.

Imatge del projecte
Martí Llorens
Ficha técnica
 • Fecha del proyecto:
  Marzo 2013
  Data inicio de la obra:
  Octubre 2013
  Data fin de la obra:
  Noviembre 2014
  Fecha de ejecución:
  Noviembre 2013
  Municipio:
  Santa Coloma de Gramenet
  Superficie:
  Total: 20.181 m²
  Passeig Llorenç Serra: 9.200 m² 
  Avinguda Generalitat: 4.800 m²  
  Entorns Mercat Fase I: 4.061 m²
  Entorns Mercat Fase II: 2.120 m²
  Coste:
  4.013.240,26 €
 • Autores:
  Claudi Aguiló Riu, arquitecte / Eva Pagés Aregall, arquitecta
  Dirección de proyecto:
  Claudi Aguiló Riu, arquitecte
  Dirección de obra:
  Claudi Aguiló Riu, arquitecte Jordi Larruy, enginyer tècnic d'obra pública
  Colaboradores:
  Ainhoa Martínez, arquitecta en pràctiques, Irene Antillach, estudiant d'arquitectura, Catalina Montserrat, enginyer agrònom, Jordi Bardolet, enginyer tècnic agrícola, Francesc Germà, enginyer tècnic (AMB), Joan Roca, enginyer civil, Martí Cabestany, arquitecte consultors en estructures
  Contratista:
  Dragados (Marc Blanchart, cap de producció; Amado Jario, cap d'obra; Maria Flores, adjunt cap d'obra)
  Promotores:
  AMB, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Diputació de Barcelona.
PEM del proyecto

LS 1.112.772,26 € 
AG 1.059.441,09 €
EM I 802.139,04 €
EM II 523.730,81 €
TOTAL: 3.498.083,20 €

Módulo

198,86 €/m2

Descripción

El projecte s'inicia amb l'encàrrec de l'Ajuntament per potenciar el comerç com a activitat motor del centre de la ciutat i com a conseqüència de la remodelació de l'antic mercat de la Sagarra. La intervenció es realitza amb uns criteris globals per tot el barri creant una gran àrea prioritària per a vianants, restringint el trànsit rodat i amb una franja horària per la càrrega i la descàrrega. Partint d'uns carrers de secció petita amb trànsit i aparcament, voreres estretes amb arbrat malmès i sense espai i una il·luminació de carretera. Les solucions plantejades qualifiquen el carrer amb la caracterització del paviment, la il·luminació, i el mobiliari urbà. L'estudi de les diferents seccions permet augmentar la qualitat de funcionament d'aquest centre millorant no només la mobilitat i l'accessibilitat amb les pendents, sinó també els serveis (soterrament de línies aèries i millora del clavegueram). La ordenació de tots aquests elements i la unificació de solucions i materials dóna lloc a generar un espai de relació i activitat humana més enllà del fet de desplaçar-se.

Diferenciem tres categories de carrer: El passeig Llorenç Serra, amb un alt flux de trànsit, manté la secció de bulevard amb voreres àmplies que ordenen mobiliari, il·luminació, arbrat i serveis en una franja central. L'avinguda de la Generalitat forma part d'aquesta illa de vianants i amb prioritat invertida però manté el pas d'autobusos en una franja diferenciada d'asfalt. Finalment els carrers de l'entorn del mercat es transformen tots a una plataforma única i, adequant-se al seu ús i amplada, poden incloure alineacions d'arbrat i bancs.

Aspectes d'innovació i sostenibilitat que incorpora el projecte

Les obres en els cascs urbans consolidats són gairebé actuacions de cirurgia, degut a les instal·lacions dels subsòls i perquè la compactació de les bases dels paviments pot afectar les edificacions existents. Per això s'ha construït soleres de formigó sobre les subbases existents.

Destaquem:

 • Paviment: La innovadora peça prefabricada de formigó Sistema VS 5 de Breinco, per les seves prestacions mecàniques, coloració lluminosa i material i per la seva col·locació en sec, amb llit d'àrid tipus ull de perdiu, rejuntat amb sorra i el drenatge de la base.
 • Plantació i escocells: Arbrat adaptat i de baix manteniment. Creació de grans clotes drenades subterrànies per protegir les arrels i evitar que aflorin en superfície aixecant els paviments.
 • Il·luminació: Enllumenat LED que implica una font lluminosa més eficient. Reducció de la potència instal·lada per punt de llum. Previsió de la intrusió lumínica no desitjada a façanes concentrant el flux a les zones a il·luminar. Reducció del flux lumínic en horaris de menor ocupació.
 • Clavegueram: rehabilitació interior amb fibra de vidre de les clavegueres existents sense enderrocar-les, minimitzant els residus i les molèsties als veïns.

Dónde
Enlaces relacionados
Proyectos relacionados
 • Municipio:
  Santa Coloma de Gramenet
  Categoría:
  Calles y plazas
  Fecha de ejecución:
  2018
  Estado:
  Realizado