Parc de Pi Gros

Connexió del parc del Pi Gros, a través del vessant nord de la muntanya, amb el barri de Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts. Es realitzen tres actuacions principals: l'accés, el recorregut ascendent per l'interior del parc i el tram més pla del camí de carena que connecta directament amb el Pi Gros.

Vista dels nous accessos del parc
Maite Caramés
Ficha técnica
 • Fecha del proyecto:
  Junio 2013
  Data inicio de la obra:
  --
  Data fin de la obra:
  --
  Fecha de ejecución:
  Noviembre 2014
  Municipio:
  Sant Vicenç dels Horts
  Superficie:
  8.204 m²
  Coste:
  258.720 €
 • Autores:
  Moisés Martínez-Lapeña (AMB)
  Colaboradores:
  Joan Roca, Ainhoa Martínez, Susana Casino, Carles Villasur, Francesc Montero (AMB)
  Contratista:
  Cespa
Descripción

La intervenció al parc del Pi Gros respon a la necessitat de connectar, a través del vessant nord de la muntanya, el barri de Sant Josep, situat al nord del parc, amb el punt més representatiu d'aquest espai verd, on està situat el Pi Gros. La proposta defineix tres actuacions principals: l'accés, el recorregut ascendent per l'interior del parc i el tram més pla del camí de carena que connecta directament amb el Pi Gros.

L'accés es planteja com una zona adaptada a persones amb mobilitat reduïda. Es proposa un primer tram amb un pendent suau (de prop del 4 %) fins a arribar a la zona on, aprofitant la topografia, s'ubica una àrea de descans. Des d'aquest punt, s'inicia l'ascensió, que supera un desnivell de 50 metres gràcies a la combinació de camins amb pendents inferiors al 6 % i rampes graonades amb pendents equivalents al 12 %, fins a arribar al camí de carena.

Al llarg dels 520 metres de recorregut se succeeixen aquests dos tipus de trams d'entre 40 i 50 metres de longitud cada un. El traçat ascendent ressegueix dos vessants lleugerament diferents d'aquesta cara nord que, d'una banda, donen lloc a vistes acotades de la fondalada, i, de l'altra, vistes obertes en el punt del canvi de vessant, creant així un recorregut amb vistes alternades.

Per als trams de camí s'utilitzen dos sistemes constructius: camins executats amb lloses de formigó armat i camins graonats formats per plataformes de terra millorada i compactada confinada amb travesses de fusta. El resultat de la combinació d'aquestes dues solucions és l'adaptació de la intervenció a l'espai geogràfic mitjançant un recorregut amb pendents, materials i vistes de l'entorn que s'alternen per fer-lo més agradable.

El traçat implementat, característic d'un camí que recorre un vessant en pendent, permet remarcar els canvis de direcció, fent així més evidents els vèrtexs de difícil integració topogràfica i convertint-los en llocs de descans i miradors espontanis del parc o de la conca del Llobregat.

En el tram de camí de carena que connecta amb el Pi Gros, d'uns 200 metres, s'hi ha dut a terme una esbrossada i l'adequació del terreny existent, ja molt consolidat en aquesta zona pel pas dels usuaris del parc. 

Dónde