Parc de Can Bada

Situat en un antic viver de plantes al marge del Torrent de la Font i del Turó de l’Enric, el parc aprofita les terrasses agrícoles existents per diferenciar els usos del parc. El parc fa una gestió sostenible autosuficient de l’aigua gràcies a les rases de graves i cunetes verdes que laminen l’aigua i la infiltren en el terreny i a la rehabilitació de l’antic pou del viver per reutilitzar l’aigua per a la xarxa de reg. 

Foto: Jordi Surroca
Ficha técnica
 • Fecha del proyecto:
  Abril 2018
  Data inicio de la obra:
  --
  Data fin de la obra:
  --
  Fecha de ejecución:
  Diciembre 2020
  Municipio:
  Badalona
  Superficie:

  8.185,00 m2

  Coste:
  736.072 €
 • Dirección de proyecto:
  Enric Batlle , Joan Roig, Iván Sánchez, Joan Batlle (Batlleiroig)
  Dirección de obra:
  Enric Batlle , Joan Roig, Iván Sánchez, Joan Batlle (Batlleiroig)
  Colaboradores:
  EQUIP AMB: David Aguilar
  EQUIP BATLLEIROIG: Yago Cavaller, Mercè Lorente
  EQUIP EXTERN: SBS Simón i Blanco
  Contratista:
  UTE Drim - Talio
Financiación

AMB

Ajuntament de Badalona 

Descripción

El parc ocupa l'espai d'un antic viver de plantes al marge del Torrent de la Font i del Turó de l'Enric. Aprofita les terrasses agrícoles existents i els hi dona ús específic a cadascuna d'elles. El 90% de l'extensió del parc són superfícies toves i naturals. El parc contraresta positivament totes les superfícies del voltant del barri que es troben pavimentades, esdevenint un nou pulmó verd de Badalona.

Per controlar i gestionar l'aigua de la pluja s'ha construït un sistema de drenatge sostenible que recull l'aigua en rases de graves i cunetes verdes. Aquestes, a la vegada van laminant l'aigua i infiltrant-la al terreny. Aquest sistema evita avocar aigua a la xarxa de clavegueram municipal i en fa una gestió autosuficient dins del mateix parc.

Dónde