Millorem l'espai públic del barri de la Morera

L'avinguda Prat de la Riba és un dels carrers més cèntrics del barri badaloní de la Morera, un barri marcat per la presència del transit rodat de comunicació nord-sud de la ciutat. Enllaça amb una plaça a cada extrem, un espai públic estructurador i rellevant pel seu caràcter central. El projecte vol obrir la plaça d'Enric Morera a la ciutat i guanyar superfície per al vianant en detriment del cotxe.

Imatge del barri
Jordi Surroca
Ficha técnica
 • Fecha del proyecto:
  Enero 2013
  Data inicio de la obra:
  --
  Data fin de la obra:
  --
  Fecha de ejecución:
  Septiembre 2013
  Municipio:
  Badalona
  Superficie:
  7.702 m2
  Coste:
  1.088.450,70 €
 • Autores:
  Batlle i Roig Arquitectes
  Dirección de obra:
  Batlle i Roig Arquitectes
  Colaboradores:
  Mario Súñer, arquitecte (Batlle i Roig), Lourdes Romeo, arquitecta (Batlle i Roig), Dolors Feu, arquitecta (Batlle i Roig), Natalia Castaños, enginyera d'obra civil (AMB).
  Contratista:
  COMSA, SAU
Descripción

L'objectiu d'aquest projecte és la reurbanització de tot l'àmbit per al seu arranjament i adequació. Per  assolir?ho s'han ponderat les diferent solucions a adoptar per maximitzar les prestacions amb la mínima inversió. També és un objectiu de la proposta aconseguir un resultat coherent i unitari que faci donar un important salt qualitatiu a la urbanització global de l'avinguda.

Dins de l'àmbit de la proposta es poden diferenciar 3 sub-àmbits amb objectius diferenciats:

1. Reurbanització de l'avinguda de Prat de la Riba

La reurbanització del vial i voreres de l'avinguda de Prat de la Riba és l'objectiu principal del projecte. Es pretén adequar la secció actual, sense variar-ne substancialment les prestacions de trànsit i de places d'aparcament, però ajustant les mides de tot plegat per poder aconseguir unes voreres més amples i poder plantar una alineació d'arbres. En definitiva, millorar la qualitat de l'avinguda, sense que això repercuteixi en les seves prestacions.

2. Reurbanització de la plaça d'Enric Morera

Amb la reurbanització de la plaça d'Enric Morera es vol aconseguir un doble objectiu. En primer lloc, es vol canviar el caràcter introvertit i tancat que té la plaça. La forta baixada que fa el carrer provoca que hi hagi un important desnivell entre la plaça i el vial. Alhora la vegetació arbustiva que l'envolta a mode de tanca potencia aquest tancament. En segon lloc es vol peatonalitzar el tram de vial que circumval•lava la plaça ja que aquest tram només funciona com a accés dels veïns que viuen al carrer de l'Aneto.

La decisió de peatonalitzar aquest tram de vial, i fer-lo només accessible als veïns, eliminant el carril d'aparcament en aquest tram i ampliant la vorera de l'avinguda Bac de Roda, permet que la superfície de la plaça augmenti substancialment tant en el total com en la part de la plaça elevada, ja que se'n poden eixamplar els límits i així es guanya més superfície plana. De la mateixa manera que amb el vial, es vol que la plaça faci un salt qualitatiu i a més augmenti les seves prestacions amb un tipus d'intervenció moderada.

3. Reurbanització de la plaça sud (escola)

La urbanització actual de la plaça sud presenta també un doble problema. Igual que passa a la plaça d'Enric Morera, la vegetació arbustiva existent a mode de tanca li dóna un caràcter molt tancat i introvertit, i a més força més petita. D'altra banda, la forta pendent del carrer en aquest tram, al voltant del 7%, es trasllada directament a la plaça.

Així doncs, els objectius de la reurbanització de la plaça són també múltiples. En primer lloc, es pretén modificar el caràcter tancat i introvertit de la plaça creant una zona plana amb uns criteris i mitjans iguals que a la plaça d'Enric Morera. En segon lloc, es vol dotar la llar d'infants existent d'un accés més ample.

Dónde