Diseño de la Columna Integral Modular

La nueva columna integral modular incluye en un mismo elementos funciones de comunicación e información para los usuarios de las playas metropolitanas. Su diseño es resistente al ambiente marino y al viento y se ha inspirado en el palo de un velero con su cofa.

Disseny inspirat en el pal d'un veler amb la seva cofa
Disseny inspirat en el pal d'un veler amb la seva cofa | Frederic Comí
Ficha técnica
 • Fecha del proyecto:
  Marzo 2014
  Data inicio de la obra:
  --
  Data fin de la obra:
  --
  Fecha de ejecución:
  Septiembre 2015
  Municipio:
  Barcelona
  Superficie:

  Dimensions

  Alçada: 7,45 m (amb 3 mòduls)
  Diàmetre fust: 0,22 m
  Diàmetre cos: 0,40 m
  Pes: 155 kg 

 • Autores:
  Moisés Martínez Lapeña (arquitecte, AMB), Mariano de Gracia Antón (cap de secció de platges, AMB), Carlos Villasur Millán (eng. tècnic industrial, AMB), Irene Antillach Ortiz (estudiant d'arq., AMB), Francesc Montero Llorca (estudiant d'arq., AMB)
  Colaboradores:
  Manuel Lao (PRODEME SCCL), David Salleras (ADTEL), Joan Roig (ROIGFRED SFP)
Descripción


La Columna Integral Modular (CIM-AMB) forma part del catàleg de mobiliari de les platges metropolitanes realitzat per I'AMB i actualitzat el juliol del 2015.

Està formada per quatre parts (fonamentació, fust, cos i pinacle) i actua com a suport multifuncional:

 • Fonamentació. En funció del terreny s'utilitzarà la sabata de formigó o l'estaca de clavament.
 • Fust. De 5,5 m d'alçada i 219 mm de diàmetre, suporta els esforços de les diferents composicions. A les columnes energèticament autònomes el fust és facetat, per permetre la integració de cèl·lules fotovoltaiques; a les columnes que requereixin escomesa elèctrica, el fust és un cilindre estandarditzat, igual que els mòduls del cos.
 • Cos. Composat per diferents mòduls (com a mínim dos: les bateries i la megafonia), allotja els diferents components i tecnologies del sistema: bateries, amplificadors, reguladors, transformadors, sensors, emissors i equips de mesura. Si cal incorporar noves tecnologies per a la gestió de l'espai públic s'hi podran afegir nous mòduls. L'acabat polit dels mòduls facilita la resposta a les accions del vent i el rebuig de partícules en suspensió. A més, estan dissenyats per orientar-los horitzontalment segons les necessitats del lloc, i en el cas dels altaveus tenen un cert joc vertical per poder dirigir el so adequadament.
 • Pinacle. A les columnes elèctriques és un cilindre de policarbonat translúcid que conté antenes wifi i il·luminació LED per abalisar la platja durant la nit. A les columnes energèticament autònomes, allotja sistemes de captació fotovoltaica.

La columna CIM-AMB pot ser autònoma energèticament, mitjançant la integració de cèl·lules fotovoltaiques que en definiran l'autonomia; o pot estar connectada a la corrent alterna de 230V quan ofereix altes prestacions.

Es basa en sistemes de comunicació que, ja sigui amb diferents tecnologies sense fil –radiofreqüència, wifi, WiMAX, 3G, 4G– o mitjançant suports físics com el cable o la fibra òptica, permeten la difusió d'informació, la repetició de senyals acústics i la presa de dades de manera simultània.

La megafonia de la columna, amb tecnologia SIP sobre xarxa IP, es pot comandar de manera individual o col·lectiva des d'una consola de gestió central o des de qualsevol dispositiu mòbil amb accés a Internet. Els missatges es poden emetre gravats o en directe. La columna, disposa també de sensors meteorològics, i pot incorporar qualsevol altre tipus de sensor o càmera. Té un punt d'accés wifi que permet als usuaris connectar-se a Internet i als treballadors municipals accedir a la xarxa corporativa. S'ha dissenyat amb un punt SOS que pot comunicar-se bidireccionalment amb els serveis d'emergència (112).

Tots els materials utilitzats en la construcció de la columna CIM-AMB són reciclables en la seva totalitat. Per les condicions ambientals del lloc, s'han tractat els materials per tal que el manteniment sigui mínim durant la seva vida útil.

Situada en els àmbits urbans que ho admetin, pot incorporar tecnologies emergents dins del marc de la gestió de l'espai públic. El seu sistema modular permet acoblar-hi diversos elements i configurar així diferents combinacions que donen resposta a les prestacions i necessitats que els gestors de la ciutat demanen.

Dónde