Centre Cívic Palmira Domènech

De l’edifici industrial i d’oficines construït el 1977, només se’n manté l’estructura de formigó per fer possible la transformació en centre cívic. L’edifici s’organitza des d’un vestíbul central, entre l’arxiu municipal de tres plantes- i la resta d’espais: sala polivalent, llar de gent gran, serveis socials, aules, tallers, etc.

Foto: Marcela Grassi
Ficha técnica
 • Fecha del proyecto:
  Marzo 2017
  Data inicio de la obra:
  --
  Data fin de la obra:
  --
  Fecha de ejecución:
  Abril 2019
  Municipio:
  El Prat de Llobregat
  Superficie:

  3.144,4 m2 (edificació)

  626,00 m2 (urbanització)

  Coste:
  4.053.965,38 €
 • Dirección de proyecto:
  Carlos Llinás (AMB)
  Dirección de obra:
  Carlos Llinás (AMB)
  Direcció d'execució: Mònica Mauricio (AMB)
  Colaboradores:
  EQUIP AMB: Susana Casino, Tamie Delgadillo, Ferran Roca
  EQUIP EXTERN: Joan Gonzalez Gou, Martí Cabestany i Puértolas, PFP, disseny
  Contratista:
  GrupMas
Financiación

AMB

Ajuntament del Prat de Llobregat

Descripción

L'ajuntament va plantejar la necessitat d’allotjar un centre cívic, en una nau existent de la seva propietat utilitzada com arxiu i magatzem, que caldrà reformar totalment, mantenint únicament l'estructura de pilars i forjats reticulars de formigó.

El programa funcional alberga a més de l’arxiu municipal, un vestíbul de trobada i exposicions, diverses sales polivalents, espais i tallers per la gent gran, aules específiques i de noves tecnologies, taller de cuina, espais de dansa i lectura, despatxos per a entitats i dependències municipals de serveis socials

Es proposa una nova organització, en què l'arxiu passa d'ocupar la superfície de la planta tercera a distribuir-se en planta baixa i dues, en un cos diferenciat que acull també els serveis i ascensors. Aquest fet allibera la resta, i permet organitzar els nivells amb un vestíbul tractat com un passatge interior de circulacions repetit a totes les plantes, des del qual s’accedeix a l’arxiu i als espais de caràcter públic que preveu el programa.

Dónde