Camp de futbol La Barruana

El camp de futbol de la "La Barruana" ha renovat la seva arquitectura. Un nou edifici que alberga els vestidors dona la benvinguda als visitants i organitza les circulacions entre els jugadors i el públic. El diàleg entre els nous materials aporten modernitat a una imatge renovada per la "Barruana".

Imatge del projecte
Adrià Goula
Ficha técnica
 • Fecha del proyecto:
  Diciembre 2012
  Data inicio de la obra:
  Septiembre 2013
  Data fin de la obra:
  Enero 2015
  Fecha de ejecución:
  Noviembre 2013
  Municipio:
  Sant Vicenç dels Horts
  Superficie:
  Superfície construïda de l'edifici: 952,1 m2
  Superfície instal·lació gespa artificial: 7.793 m2
  Coste:
  Edificació: 1.490.667,05 € / Gespa: 824.198,95 €
 • Autores:
  Carlos Llinás Carmona, arquitecte (AMB)
  Dirección de proyecto:
  Carlos Llinás Carmona
  Dirección de obra:
  DF Carlos Llinás Carmona, arquitecte (AMB), DE Mónica Mauricio, arquitecte tècnic (AMB)
  Colaboradores:
  Tamie Delgadillo Takahashi, arquitecta (AMB), Mónica Mauricio, arquitecte Tècnic (AMB), Martí Casbestany Puértolas, estructures (Cabestany Consultors), Cristian González Iglesias (instal·lacions, AIA), Marta Juanola García, control de qualitat (AMB), Ferran Roca Seba (estudiant arquitectura AMB)
  Contratista:
  Cots i Claret Pasquina, S.A.
  Promotores:
  AMB / Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Módulo

1565,66 €/m2
105,76 €/m2

Descripción

El projecte es va redactar a partir de l'encàrrec de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, per a reformar el camp de futbol de "La Barruana" amb uns vestidors en funcionament des de principis dels anys noranta i un terreny de joc de sauló compactat. Es va plantejar una actuació per 3 fases, de les quals s'han realitzat actualment les dues corresponents a la instal•lació de gespa artificial que inclou un nou camp de futbol cinc i el nou edifici de vestidors amb grades per una capacitat de 200 persones assegudes.

La darrera fase contempla l'enderroc de l'edifici dels antics vestidors, i finalitza amb la urbanització de les voreres de l'entorn. L'actuació va consistir a plantejar un únic edifici de vestidors i grades al costat nord del camp, en el límit entre la zona residencial i industrial on es troba l'equipament, amb l'accés des de la planta primera per facilitar l'accés a la graderia. Amb aquesta situació de límit, es va optar per un edifici en continuïtat amb la nova tanca del recinte, tant formalment com constructivament, amb un mateix material, formigó armat encofrat amb "tablilla".

Per sobre d'aquests murs, es va plantejar una única coberta lleugera de forma corba per a la protecció d'aquests espais i part de la grada exterior, amb un ràfec que arriba fins al límit d'aquesta.

S'organitza a través d'un vestíbul situat en aquesta planta que segrega les circulacions dels jugadors i del públic, amb els vestidors situats a la planta baixa. A la planta primera, a més del vestíbul d'accés a les grades, es troben els despatxos de gestió i administració, els lavabos per al públic i un petit bar amb entrada des del carrer i des de la zona d'espectadors. La circulació dels espectadors amb accés des de la primera planta i sortida directa al carrer, es va plantejar per evitar el seu pas pel nivell del terreny de joc.

Dónde