Avinguda dels Alps i parc de Rosa Sensat

Reurbanització de l'avinguda dels Alps i actualització del parc Rosa Sensat. 
Imatge del projecte finalitzat
Adrià Goula
Ficha técnica
 • Fecha del proyecto:
  Noviembre 2016
  Data inicio de la obra:
  --
  Data fin de la obra:
  --
  Fecha de ejecución:
  Agosto 2018
  Municipio:
  Cornellà de Llobregat
  Superficie:
  6.116,12 m2 Av. Alps / 13.193,34 m2 Parc
  Coste:
  2.056.166,54 €
 • Autores:
  Claudi Aguiló i Aran, Albert Domingo (DATAAE), Xavier Vendrell (Xavier Vendrell Studio)
  Colaboradores:
  Marc Folch (Calderón-Folch Studio), Albert Brufau (BC Estudi), Ecivil Enginyeria, Eulàlia Aran, Roser Vives.
  Contratista:
  Eurocatalana
Descripción

Projecte que augmenta la urbanitat de l'avinguda dels Alps convertint-lo en un nou eix renaturalitzat que connecta el centre urbà amb el parc Rosa Sensat i el Parc de Can Mercader. La creació de noves circulacions en el parc faciliten la seva utilització més versàtil, fent-lo molt més permeable. El projecte contempla també la rehabilitació i millora de les zones verdes existents.

Naturalitzar el carrer. L'actual avinguda dels Alps passa de ser una via de quatre carrils amb un ús principalment industrial a ser un nou eix verd que connecta el centre urbà de Cornellà de Llobregat amb l'històric parc de Can Mercader. S'augmenta l'amplada de les voreres, s'inclou un carril bici i es millora la vegetació de la via.

Connectar el parc. Al parc de Rosa Sensat es millora la permeabilitat dels vianants a través del parc. Es creen tres nous eixos que connecten els teixits urbans d'ambdós costats del parc i faciliten la continuïtat de la ciutat sense modificar la topografia existent.

Renaturalitzar el parc. Es millora l'autosuficiència hídrica de la vegetació amb espais de retenció i infiltració d'aigua pluvial. S'incrementa la superfície de gespa, s'introdueixen noves zones d'arbustives amb color i alineacions d'arbrat que potencien els nous traçats del parc.

Reequipar el parc. Es reutilitzen tots els elements urbans existents, es mantenen les estructures fotovoltaiques i s'augmenta el nombre de jocs infantils i el de bancs i cadires per tal de millorar l'habitabilitat i l'apropiació del parc per part de les persones, amb millors espais per estar, de passeig i de joc.