Naturaula

El projecte Naturaula (Natur@ula) és entendre el parc com a aula educativa a l'aire lliure, esdevenint una extensió més del centre educatiu. Per això, de manera coordinada amb cada ajuntament, es pretén facilitar que els centres educatius utilitzin el parc amb aquesta finalitat.

La Naturaula disposa d'un recull de material disponible i accessible lliurement pels centres per desenvolupar activitats autoguiades de coneixement del medi (o altres pràctiques curriculars). Alguns dels recursos disponibles són virtuals i/o descarregables. També disposen de lavabos i de taules de fusta per facilitar l'estada al parc.

Un altre objectiu del projecte és anar dotant de més recursos de suport a partir de les necessitats que sorgeixin en cada parc, amb la participació dels centres educatius.

Coneix el projecte

Aula ambiental 6

Buscador de puntos de interés
6
6