Renovació de les UNE-EN ISO 9001 i 14001

| Tema: Parques, Playas

La gestió de parcs i platges renova els certificats fins 2024

parcEl Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha renovat la certificació de les normatives UNE-EN ISO 9001 i 14001 de qualitat i medi ambient fins a l'any 2024.

La certificació, que es va obtenir l'any 2006, és un reconeixement a les diferents metodologies de treball i avala el model de control de qualitat emprat per l'AMB. Aquest model estableix un nivell de qualitat a assolir en el manteniment dels parcs i les platges metropolitanes contractat a diferents proveïdors i operadors mitjançant concursos públics.

D'aquesta manera, es garanteix la millora continua del servei prestat a la ciutadania, s'assegura la gestió eficient i garanteix el compromís de l'AMB en la redacció i assoliment d'objectius de millora continua per tal de que els parcs i les platges metropolitanes siguin espais de cada cop major qualitat, sostenibles i saludables.

L'establiment d'una base de dades de gestió d'incidències compartida entre contractistes, ajuntaments, consells comarcals i l'AMB, l'establiment d'objectius i d'oportunitats de millora ambiental i de qualitat i l'orientació a l'usuari son els punts forts que es veuen reflectits en els informes de recull de les conclusions de les diferents auditories que avaluen la gestió de parcs i platges i que serveixen per dur a terme la certificació. 

Documentos relacionados