Recuperació del temporal Glòria

| Tema: Parques

Darreres tasques de reposició d'elements malmesos

Aquesta temporada s'estan duent a terme les últimes tasques de reposició d'elements malmesos durant el temporal Glòria.

Està previst reconstruir dues plataformes de dutxes i dues de rentapeus a la platja del Prat i també totes les plataformes de dutxes a la platja de Llevant de Barcelona. D'altra banda, a tot el conjunt de platges, s'han renovat més de 1.000 m de passeres, s'han reposat més de 2.500 m de tancaments de protecció de les zones dunars i s'han reubicat elements diversos com, per exemple, pals de bandera d'estat del mar o bàculs de megafonia.

Medi ambient i millora de la biodiversitat

La neteja de totes les superfícies de la sorra de les platges també ha millorat. Gràcies a una màquina amb electroimant que pot extreure elements metàl·lics situats fins a 10 cm de fondària, ha augmentat un 60 % la neteja d'aquest tipus de residus.
En aquest mateix sentit, s'ha incrementat la recollida manual de residus als espais protegits del delta del Llobregat per afavorir la cria d'espècies protegides, com el corriol camanegre.

Les campanyes de recollida de plantes invasores a les zones dunars del delta del Llobregat segueixen en marxa. La propera començarà aquest mateix mes.

També s'estan afermant les zones de protecció al nord i al sud de la desembocadura del Besòs. 

Documentos relacionados
Enlaces relacionados