Publicació sobre làmines d'aigua

Volver

| Tema: Parcs

Nou material didàctic sobre la biodiversitat de basses i estanys

Imatge d'una làmina d'aigua en un parc


Per tal de donar a conèixer la biodiversitat de les basses i estanys presents als parcs metropolitans, l'AMB ha elaborat un nou material didàctic que servirà per donar a conèixer les principals espècies vegetals i animals presents en aquests espais, i que moltes vegades passen desapercebudes pels ciutadans que visiten els parcs. Es tracta d'un recull de fitxes amb fotografies, descripció i valor ecològic de les 40 espècies més comunes que s'hi poden trobar.

En aquests moments, l'equip tècnic de l'AMB, amb la col·laboració de Galanthus SA, també està treballant en la redacció d'un protocol de gestió de les làmines d'aigua, en què es plasmaran els coneixements tècnics de la gestió que se'n fa a la xarxa de parcs metropolitans.

En el medi urbà, els ambients aquàtics naturalitzats, i particularment les làmines d'aigua, constitueixen un hàbitat amb un important valor ecològic i social. Dins dels parcs metropolitans, aquests ambients aquàtics es troben representats principalment per de llacs, estanys i basses.

L'equip tècnic de l'AMB és conscient d'aquests valors, i és per això que ens els darrers anys està dedicant una especial atenció a realitzar una gestió més sostenible a la trentena de llacs i basses presents a la xarxa de parcs.

La gestió que es fa té com a objectiu superar l'excessiva dependència dels algicides i altres productes químics com el clor, i s'acosta al concepte de bassa ornamental naturalitzada. Així, s'intenten reproduir els sistemes presents a la natura i es dona més rellevància a la capacitat dels agents naturals de contribuir en el bon manteniment de les làmines d'aigua.

Els objectius que justifiquen aquesta gestió més naturalitzada són diversos. Per exemple, cal destacar el fet de millorar la sostenibilitat tot reduint l'aplicació de productes químics, millorar el paisatge amb més riquesa ornamental, potenciar la biodiversitat tot afavorint la presència d'espècies animals i vegetals, i és clar, oferir un espai per a l'educació ambiental.

Les làmines d'aigua que han estat naturalitzades poden esdevenir un laboratori a cel obert o una escola de natura d'indubtable qualitat. En algunes d'aquestes làmines és molt habitual la presència d'ocells com el bernat pescaire, l'ànec collverd o la polla d'aigua; d'amfibis com el tòtil i la granota verda, i d'alguns invertebrats, com nimfes i adults de libèl·lules, xinxes i puces d'aigua.

Enlaces relacionados

Publicaciones relacionadas

Prova: $provaURL