Millores al parc del Turonet

Volver

| Tema: Parques

Finalitzen les obres als accessos i les connexions internes

Millora dels camins interiors


Aquesta darrera setmana han finalitzat les obres al parc del Turonet de Cerdanyola del Vallès. Les millores han dotat el parc de dos nous accessos, el del carrer Pizarro i el de la ronda de Cerdanyola, i han millorat l'accés existent al carrer Sagunt. També s'ha definit el traçat i el paviment de diversos camins, rampes i escales del parc i s'ha substituït el paviment granular de l'àrea de jocs infantils per un de cautxú.

Aquest conjunt d'actuacions han aconseguit una millora substancial en l'accessibilitat, la connexió del parc amb la ciutat i la connexió interna dels diferents àmbits i equipaments.

Nous accessos i millora en les connexions internes

Les millores al parc del Turonet es concreten amb la creació de dos nous accessos. El del carrer Pizarro proposa la contenció del talús existent amb un mur de gabions i la construcció d'una escala a partir de travesses de fusta tractada. L'àmbit de vorera adjacent també s'ha pavimentat amb una peça prefabricada de panot i s'hi ha instal·lat un senyal d'informació general del parc. A la banda superior s'ha formalitzat un camí de sauló que s'acompanya amb la instal·lació de pal i corda per limitar-lo lateralment i amb la plantació d'arbustos.

D'altra banda, el nou accés a la ronda de Cerdanyola es tradueix en un nou disseny de camí de sauló delimitat lateralment per una peça de fusta que en marca el traçat. Unes travesses col·locades al terra cada vuit metres ajuden a contenir les aigües pluvials, alhora que dibuixen el passeig per als usuaris. Un altre camí lateral idèntic però amb unes escales fetes a base de travesses de fusta comunica l'àrea de jocs infantils amb l'espai de la Naturaula. S'ha aprofitat l'actuació per fer un moviment de terres i ampliar l'àrea exterior dedicada a les activitats educatives.

Pel que a la millora de l'accés pel carrer Sagunt, la proposta el consolida i millora l'àmbit de mirador al qual està connectat. S'han definit els límits laterals de la vorera existent i de la plataforma d'asfalt, i s'ha instal·lat un tancament de fusta igual a l'existent per definir l'espai i contenir terres.

En un altre sentit, també s'han fet modificacions a la pavimentació del camí, a l'escala i la rampa. El paviment de sauló s'ha substituït per una nova llosa de formigó amb un parterre lateral continu que alberga tots els arbres. La nova escala i rampa disposa ara de tots els graons amb la mateixa mida i geometria.

El final del camí el corona una escala a base de peces prefabricades de formigó que salven el talús existent. Es millora així la connectivitat de la banda superior del parc amb la plataforma inferior.

Finalment, s'ha millorat el paviment de l'àrea de jocs infantils amb cautxú continu de diferents colors per tal d'assegurar l'accessibilitat de tots els infants i acompanyants. Un tub col·locat a la cota més baixa assegura el correcte drenatge de tota la superfície.

Galería de imágenes

Enlaces relacionados

Equipamientos relacionados

 • Parque del Turonet

  Municipios:
  Cerdanyola del Vallès
  Inauguració:
  1995
  Superfície:
  106.231 m2

Dónde

 • Marker

  Parc del Turonet Carrer de Pizarro, 34, 08290, Cerdanyola del Vallès