Millores al parc de l'Estany de la Murtra

Volver

| Tema: Parcs

S'han realitzat intervencions als observatoris, a les dunes i a l'arbrat


S'han dut a terme diverses millores a l'espai del parc de l'Estany de la Murtra amb l'objectiu de millorar-ne la qualitat.

S'ha ampliat l'observatori de fauna principal del parc de manera que la separació entre el visitant i les aus de la llacuna sigui més segura. També s'ha renovat el segon observatori, més petit i situat a un dels camins.

Al parc de l'Estany de la Murtra es fa una gestió diferenciada de les zones de prat. En l'espai més planer, la sega és constant per assegurar l'accés al visitant, però a la zona de les dunes, les espècies herbàcies es deixen florir i granar per tal d'atraure els insectes pol·linitzadors. Aquestes dunes s'han tornat a perfilar per donar-hi volum i s'han sembrat de nou amb una barreja de llavors d'espècies que fomenten la biodiversitat.

També en breu començarà una nova plantació d'arbrat al llarg del vial de la façana de la depuradora. Aquesta intervenció permetrà minvar l'impacte paisatgístic de la instal·lació i alhora generarà noves zones d'ombra per als visitants.

El parc de l'Estany de la Murtra és una zona humida de gran valor faunístic ubicada entre els municipis de Gavà i Viladecans. La seva llacuna és un dels aiguamolls més antics del delta del Llobregat i alberga una gran diversitat biològica. Hi podem trobar vegetació aquàtica amb com el canyís, el lliri groc o la boga i arbres de ribera plantats, com àlbers, salzes, freixes entre d'altres. Es tracta d'un hàbitat ideal per espècies d'aus aquàtiques nidificants o migratòries que hi troben refugi en les seves rutes entre Europa i Àfrica. També s'hi troben tortugues autòctones com la de rierol i diverses espècies de peixos i invertebrats aquàtics. Des de 1992, l'Estany de la Murtra està inclòs al PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya) dins dels Espais Naturals del Delta del Llobregat i l'any 2006 es va declarar zona ZEPA (Zona d'Especial Protecció per les Aus) dins la Xarxa Natura 2000. 

En un espai d'aquestes característiques les intervencions han de ser subtils, mesurades i no han de generar cap interferència amb les seves dinàmiques naturals. Les millores que hi ha dut a terme l'AMB segueixen els criteris de gestió de la xarxa de parcs metropolitans, fomenten la biodiversitat, respecten el seus valors ambientals i ajuden donar-los a conèixer a la ciutadania. 


Galería de imágenes

Enlaces relacionados

Equipamientos relacionados

Puntos de interés relacionados

  • Estany de la Murtra

    Lago o estanque

    La llacuna de la Murtra (22 ha) és un dels aiguamolls més antics del delta del Llobregat. A partir de mitjan s. XX es va començar a malmetre i els marges de la llacuna van quedar contaminats. El pr...

Prova: $provaURL