Inici de les obres del nou parc de la Parellada

Volver

| Tema: Parcs

El projecte finalitzarà a l'estiu i prioritzarà el respecte a l'espai forestal


El 8 de gener van començar les obres de construcció del nou parc de la Parellada a Begues. S'allargaran fins a l'estiu i, un cop finalitzades, l'espai s'incorporarà a la xarxa de parcs metropolitans.

Situat entre els barris de la Parellada i la Costeta del municipi de Begues, el nou parc es troba en una zona de bosc mediterrani situada en un turó de 30 metres de desnivell. El nou projecte té en compte la topografia del terreny i la necessitat de connexió entre els dos nuclis d'habitatges. Els diversos accessos compliran aquesta funció, així com el tractament del perímetre del parc, que es farà amb un murs d'acer patinable de color similar al dels bosc, i que contindran la terra als lloc on l'atalussat natural no és possible. 

La preservació del caràcter natural del lloc és la gran prioritat de la intervenció. Les obres permetran una nova manera de recórrer la zona forestal ja existent i prioritzaran la conservació de les espècies autòctones d'arbrat de bosc mediterrani, com el Quercus ilex, o el Pinus pinea, i del sotabosc, com el Quercus Coccifera, el Rosmarinus officinalis o el Juniperus Oxicedrus.

Dins del parc hi haurà dos tipus de recorreguts. D'una banda, els camins lineals, que recorren el parc seguint el traçat de les corbes de nivell amb un pendent màxim del 6%, i les dreceres, que busquen el recorreguts més curt perpendicular al pendent.

També s'inclouran elements destinats a les activitats recreatives, com els tobogans que aprofiten la topografia del terreny o el bosc de grimpar, un joc per enfiñar-se fet amb troncs de fusta rodons. Alhora, s'han previst petits àmbits d'estada en diversos punts singulars del parc com les trobades de camins, les zones recreatives o els accessos.

Està previst que l'antiga pedrera, anomenada el Grec, es converteixi en fases posteriors en un escenari per a petites activitats. Aquesta intervenció és una primera fase d'un projecte complet de remodelació que inclourà més espais del conjunt forestal. 

Galería de imágenes

Enlaces relacionados

Prova: $provaURL