Índexs de referència de preus de lloguer d'habitatges

| Tema: Vivienda

Dades dels preus de lloguer d'habitatges als municipis de l'AMB entre 2015 i 2018

Imatge de l'estudi

Aquest dossier mostra les estadístiques territorialitzades del "Sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda", que elabora el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern de l'Estat. Es recullen les dades de preus de lloguer dels habitatges derivades d'aquesta estadística estatal per als 36 municipis que formen part de l'administració metropolitana de Barcelona.
La informació està representada al màxim nivell de desagregació territorial, en aquest cas la secció censal, per a tots els habitatges col·lectius i per als anys 2015 i 2018, el primer i el darrer amb estadístiques disponibles. El dossier inclou representacions cartogràfiques per a les variables relatives al nombre d'habitatges (recompte), la superfície (m2), la renda o preu mensual del lloguer per m2 (€/m2 mes) i la quantia o preu mensual del lloguer (€/mes), a més d'una comparativa 2015-2018 per a cadascuna de les variables.

Descarregar l'informe

Documentos relacionados
Prova: $provaURL