Impacte socioeconòmic de les platges

Volver

| Tema: Platges

L'AMB encarrega un estudi sobre els beneficis que generen a l'àrea metropolitana de Barcelona

Persones amb canoa a la platja


L'AMB ha encarregat a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona un estudi sobre els beneficis socioeconòmics que generen les platges a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta anàlisi pot contribuir a fer visible la importància de la gestió adequada d'aquests espais, com per exemple la millora dels equipaments o la qualitat natural.

Actualment existeix poca informació sobre la contribució de les platges a l'economia metropolitana. Per aquest motiu es vol obtenir una aproximació sobre valor socioeconòmic d'aquests espais, que probablement necessitaran inversions futures que en garanteixin el manteniment i la millora. Així doncs, l'estudi posarà el focus en el valor recreatiu de les platges en termes monetaris i es caracteritzaran els seus entorns comercials i sociodemogràfics.

Les platges són espais molt valorats pel conjunt de funcions que beneficien la societat, els anomenats "serveis ecosistèmics". No obstant això, també són objecte d'impactes humans continus, que s'intensificaran a causa del canvi climàtic i que afectaran també el proveïment d'aquests serveis.

La valoració econòmica i l'anàlisi ambiental de costos-beneficis són eines molt utilitzades per avaluar l'impacte socioeconòmic dels diferents serveis ecosistèmics. Proporcionen informació que permet establir prioritats i, d'aquesta manera, augmentar l'èxit de la implantació de les diferents mesures. 

Enlaces relacionados