Habitatges turístics

| Tema: Vivienda

Dades del 2021 per als 36 municipis de l'AMB

Gràfic de dades

En aquest document es mostren les dades de l'estadística "Medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad", que elabora l'INE, per als 36 municipis de l'AMB. S'hi inclou informació sobre el nombre d'habitatges turístics, el nombre de places en habitatges turístics, les places per habitatge turístic i el percentatge d'habitatges turístics sobre el total d'habitatges. 

Descarregar l'informe

Documentos relacionados