Habitatge metropolità

| Tema: Vivienda

Dades d'evolució del sector els anys 2004-2020 als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Imatge del gràfic

L'informe sobre l'habitatge a l'AMB presenta les dades de l'evolució del sector de la construcció als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona durant els darrers anys. L'informe inclou dades sobre l'evolució del mercat residencial d'obra nova, així com de la dinàmica del mercat residencial des del punt de vista de la demanda i de l'evolució dels preus dels habitatges nous, tant amb protecció oficial com del mercat lliure, i també dels de lloguer als municipis metropolitans.

L'informe permet conèixer  la situació d'aquest sector i pot contribuir a la definició de noves polítiques d'habitatge que donin resposta a les necessitats existents en aquesta matèria al territori metropolità. 

Descarregar l'informe