Gestió smart de parcs i platges

Volver

| Tema: Innovación, Parcs, Platges, Smartcity

La plataforma SmartAMB ja ha tramitat prop de 35.000 incidències


El 2017 es van gestionar un total de 34.633 incidències, concretament 17.215 en l'àmbit de parcs i 17.418 en el de platges fent ús de la plataforma SmartAMB. La majoria de les incidències es detecten durant les inspeccions mensuals de control de qualitat i dels equips tècnics de l'AMB.

En concret, es fa el control, la gestió i el manteniment de parcs i platges metropolitans, i s'ha convertit en una eina fonamental dins del model de control de qualitat, de la xarxa de parcs i platges metropolitans (XPM). La plataforma permet una gestió més ràpida i eficient de les incidències que es produeixen als parcs i a les platges.

Gestió de parcs i platges amb una eina smart

La plataforma que ha posat en funcionament l'AMB, facilita solucions per la gestió dels serveis de manera integrada i interoperable entre ciutadania, empreses, muncipis i administració metropolitana. En el cas que l'utilitzi el Servei de Promoció i Conservació de l'Espai Públic, que gestiona la xarxa de parcs i platges, s'ha incorporat un inventari amb tots elements dels parcs i les platges en una cartografia GIS i la planificació de les accions per resoldre-les en el mínim de temps. Aplicant el criteri de la millora contínua, el 2018 la plataforma va incorporar el Portal Ajuntament per facilitar la comunicació entre administracions públiques i reduir el temps de resolució de les incidències. Aquesta nova eina permet, telemàticament, recollir les incidències detectades pels tècnics municipals.

Als parcs, els àmbits de gestió que generen més incidències són jardineria amb un 23% i instal·lacions, amb el 21% del total. En el cas de platges el volum d'incidències es reparteix en 60% en el mobiliari i 40% en el de neteja.

Els parcs i platges són espais altament utilitzats on es desenvolupen múltiples activitats i esdeveniments públics.

Des de l'AMB se'n fa una gestió integral acurada per tenir-los sempre en les millors condicions de seguretat i qualitat. 

Enlaces relacionados